Jak sprawdzić czy chociaż jeden checkbox w formularzu jest wybrany

bez jQuery…


el = document.getElementById('of');
el.addEventListener('submit', function(ev) {
var checkboxes = document.getElementsByClassName('checkboxy');
var checkedOne = Array.prototype.slice.call(checkboxes).some(x => x.checked);

if (checkOne == false) {
ev.preventDefault();
alert("Wybierz przynajmniej jeden checkbox");
}
})

gdzie id formularza to „of” a klasa checkboxów to .checkboxy