Automatyczne logowanie do Ubuntu

Jak zrobić, żeby Ubuntu samo zalogowało się bez naszej ingerencji? Kilka kroków

Po pierwsze musimy byc rootem:

sudo -i

Potem kopiujemy konfiguracje gdm’a

cp /usr/share/doc/gdm/examples/custom.conf /etc/gdm/

Edytujemy

sudo /etc/gdm/custom.conf

Dopisujemy linijki w sekcji [daemon]

[daemon]
AutomaticLoginEnable=true
AutomaticLogin=slav