Generowanie bezpiecznego hasła z linii poleceń

Generowanie bezpiecznego hasła z linii poleceń

Generowanie bezpiecznych haseł nie jest prostym zadaniem. Wprawdzie możne klepać na oślep w klawiaturę, albo generować “pseudo” bezpieczne hasła w postaci A1a-ma_k0ta, ale jeżeli musisz wygenerować takich haseł kilkadziesiąt jest to zadanie raczej nudne i upierdliwe.

Na tzw. desktopie zwykle używam KeePass a – genialnego managera haseł, który ma też funkcję generowania haseł o wysokim poziomie “losowości”. Pod konsolą jednak – nie jest tak wesoło. Prosty skrypt, który ułatwi nam to zadanie.

edytujemy plik ~/.bashrc wklejamy do niego poniższy kod

genpasswd() {
	local l=$1
       	[ "$l" == "" ] && l=20
      	tr -dc A-Za-z0-9_ < /dev/urandom | head -c ${l} | xargs
}

Po zapisaniu zmian i przelogowaniu co dostajemy? Piękny i prosty generator haseł:

genpasswd 16