Sprzętowa akceleracja w Google Chrome 10

Sprzętowa akceleracja w Google Chrome 10

Od jakiegoś czasu – konkretnie od wersji 10tej, w Chrome jest sprzętowa akceleracja renderowania stron. Dzięki czemu nowoczesne układy graficzne a w zasadzie ich GPU będą wspomagać renderowanie stron, co odciąża procesor i przyspiesza wyświetlanie stron. Niestety domyślnie opcja ta jest wyłączona. W związku ze sporymi nowościami w każdej wersji Chroma do konfiguracji chrome można dostać się poprzez…

Wpisanie w pasku adresu: 

about:flags potem należy kliknąć na dwie opcje wskazane poniżej. Na koniec zapisać i… zobaczyć czy strony renderują się szybciej.

[! ] 2

[! ] 3

Jeżeli korzystasz z wersji developerskiej, możesz jeszcze zaznaczyć opcję GPU Accelerated Canvas 2D