PhpStorm 4.0

PhpStorm 4.0

Ukazała sie nowa wersja doskonałego IDE dla programistów PhpStorm . Wersja oznaczona numerem  4.0 – zmian jest sporo. Najważniejsze z nich to wsparcie dla PHP 5.4, integracja z PHP Code Sniffer  oraz integracja z Code Coverage dla PHPUnit. Autorzy skupili też się na kontroli kodu źródłowego i wprowadzili szereg usprawnień w inspektorze kodu – już teraz system sprawdza zduplikowane klucze w tablicy, czy brakujące użycia ‘break’.

Lista zmian jest pokaźna – z ciekawostek pojawiło się wsparcie dla stylu kodowania Drupala – można też łatwo podczepić inne rodzaj formatowania. Pakiet zmian dla JavaScript – sugerowanie nazw funkcji, uzupełnienia obiekt – oraz sprawdzanie zasięgu zmiennych. Zdecydowanie warto sprawdzić ostatnią wersję tego IDE.