Jak sprawdzić czy chociaż jeden checkbox w formularzu jest wybrany

bez jQuery…

el = document.getElementById('of');
  el.addEventListener('submit', function(ev) {
  var checkboxes = document.getElementsByClassName('checkboxy');
  var checkedOne = Array.prototype.slice.call(checkboxes).some(x => x.checked);

  if (checkOne == false) {
    ev.preventDefault();
    alert("Wybierz przynajmniej jeden checkbox");
  }

gdzie id formularza to “of” a klasa checkboxów to .checkboxy