Generowanie żądań certyfikatów on-line

Generowanie żądań certyfikatów on-line

TL;DR: CSR Generator .

Przy generowaniu CSR zwykle używa się linii poleceń lub wbudowanych narzędzi panelu administratora (cPanel, Plesk czy Directadmin). Teoretycznie używanie zewnętrznych nie jest bezpieczne ze względu na “widoczność” klucza prywatnego. Praktycznie wymienione wyżej narzędzie pracuje w 100% na przeglądarce i JS więc nic nie wychodzi poza nasz komputer.

CSR Generator jest firmowany przez NameCheap – jedną z moich ulubionych firm sprzedających certyfikaty.