JavaScript tipsy :)

Jak wywołać funkcję JavaScript bez submitowania formularza. Pojawia się więc pytanie: po co to robić? Przydaje się to wtedy gdy chcemy np. wywołać jakąś funkcję AJAXem bez faktycznie submitowania formularza, ale chcemy żeby działało wysyłanie zawartości formularza np. enterem 🙂 Proste i… skuteczne