Alternatywny wybór czasu

Inne podejście do wyboru daty

Bardzo prosty POC do wyboru daty z kalendarza, które obsługuje super szeroki zakres dat (1800-2099).

Napisane w czystym JS

demo.spidersoft.com.au/dp/

Date Picker