CodeIgniter minify

Biblioteka do kompresji JavaScript i CSS dla CodeIgniter

Biblioteka do kompresji JavaScript i CSS dla CodeIgniter. Działa w oparciu o ClosureCompiler w przypadku JavaScript i zawiera proste skrypty czyszczące i łączące CSS do jednego pliku. Do kompresji CSS została wykorzystana biblioteka minify

https://github.com/slav123/CodeIgniter-minify

Sposób użycia.

Bibliotekę ładujemy poprzez standardowe wywołanie:

$this->load->library('minify');

Potem w widoku z nagłówkiem, uruchamiany następującą sekwencję:

$this->minify->css_file = 's.min.css';
$this->minify->assets_dir = 'assets';
$this->minify->css(array('reset.css', 'style.css', 'tinybox.css'));
echo $this->minify->deploy_css(false);

Wersja mocno robocza, ale komentarze mile widziane.