less

less

less

slav

LESS to procesor CSS. Idea jest prosta – CSS jest coraz bardziej skomplikowany, LESS to narzędzie które pozwala na uproszczenie i wprowadzenie dodatkowych funkcji do CSS. Jakich funkcji – jakich jak zmienne, zagnieżdzanie styli, mixins (nie mam pojęcia jak to przetłumaczyć) i kilku innych dobrodziejstw jak np. funkcje. Można go używać na kilka różnych sposobów – jednym z nich jest załączenie less.js w kodzie strony który kompiluje pliki .less w locie, albo kompilowanie ich przy pomocy kompilatora.